Търси
НОВИ НОВИ
ПРОМОЦИИ ПРОМОЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЗА НАС
БЛОГ
Плодове и Зeленчуци Плодове и Зeленчуци
Покажи менюто
Ядки Ядки
Покажи менюто
Консерви и Разядки Консерви и Разядки
Покажи менюто
Месни продукти Месни продукти
Покажи менюто
Млечни продукти Млечни продукти
Покажи менюто
Рибни и Морски продукти Рибни и Морски продукти
Покажи менюто
Замразени продукти Замразени продукти
Покажи менюто
Продукти 380 Маркет Продукти 380 Маркет
Покажи менюто
Подправки Подправки
Покажи менюто
Чайове и Кафета Чайове и Кафета
Покажи менюто
Алкохолни напитки Алкохолни напитки
Покажи менюто
Води и Безалкохолни напитки Води и Безалкохолни напитки
Покажи менюто
Сладки Сладки
Покажи менюто
Солени Солени
Покажи менюто
Хляб и Тестени изделия Хляб и Тестени изделия
Покажи менюто
Зърнени и Варива Зърнени и Варива
Покажи менюто
Био и Специални храни Био и Специални храни
Покажи менюто
Козметика и Дрогерия Козметика и Дрогерия
Покажи менюто

Благодарим Ви, че посетихте интернет страницата на 380 MARKET!

Защита на личните данни

Както всички други сайтове и мобилни апликации, Ние събираме и обработваме Вашите лични данни. За гарантиране на правата Ви по GDPR, 380 MARKET моли за Вашето съгласие.

Моля да прегледате внимателно за какви цели събираме Вашите лични данни. Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си с нас, описани детайлно в Политиката за поверителност. 

Политика за поверителност на сайта 380 MARKET при обработване на лични данни.

 Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR).

Защо е необходимо Вашето съгласие? Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от сайта ни. 

Ако маркирате „Приемам всичко” Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани.

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е

Агрозона ООД - ЕИК 204474916, София, България, дружество надлежно регистрирано в Агенция по вписванията и действащо съгласно законите на Република България, с предмет на дейност - търговия с хранителни продукти и онлайн продажби.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. „Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Цел на политиката 

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

1.Спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики.

2.Защитава потребителите, клиентите и партньорите на 380 MARKET.

3.Гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите.

4.Осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.

Как събираме информация за Вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

1.Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги.

2.Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте данни, но те не могат да Ви идентифицират лично.

За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента.

Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели. 

Бисквитки 

380 MARKET използва на сайта си бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочените в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайтовете. 

Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Докато разглеждате нашата интернет страница, информирате се, изтегляте информация на вашия компютър, автоматично се събират данни за това ваше посещение. Тази информация не Ви идентифицира лично.


Ние събираме и съхраняваме само следните данни:

1.Браузър и операционна система, която използвате.
2. Дата и час на достъпа.
3. Посетените от Вас страници и евентуално думи, понятия, с които сте търсели в нашата функция за търсене.
4. Ако сте били пренасочени от друг сайт към нашия уеб сървър, съхраняваме името на този сървър.

Ние използваме тези данни с цел:

1.Да направим нашата интернет страница по-полезна и удобна за ползване.
2.Определяне броя на клиентите,
3.Регистриране на технологията, с която се посещава нашия магазин

Ние не събираме данни за отделни посетители! С цел анонимно измерване на параметрите по отношение ползването на нашата страница, ние използваме услугата "Google Analytics". Въз основа на тези събрани данни обаче е невъзможно да Ви разпознаем лично като посетители на нашата интернет страница.

Ако искате да ни пратите съобщение

Ако ни пратите съобщение и при това решите, да ни дадете Ваши лични данни, като например Вашия имейл адрес, телефон за връзка, то тогава трябва да сте сигурни, че ние ще използваме тези данни само за да може да обработим Вашето запитване или за да Ви отговорим. Вашите запитвания, съобщения, се изпращат до нашата система и то закодирани. Ние се отнасяме към тези съобщения по същия поверителен начин, както и с нормалната поща (писма) до 380 MARKET. Ние съхраняваме направените съобщения, като използваме информацията съдържаща се в тях само за да може да отговорим на вашите въпроси. Ние НЕ създаваме лични профили, както и НЕ предоставяме тази информация на трети лица извън 380 MARKET - това означава също така, че ние НЕ търгуваме с имейл адреси.

При поръчка от нашия сайт, с цел изпълнението й Вие се съгласявате и ни предоставяте следните лични данни:

 1. Име
 2. Адрес
 3. Имейл адрес или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.
 4. Телефонен номер 

Цели на събиране на лични данни: 

1.Нормално функциониране на уеб сайта ни включително защитата му и Вас от посегателства.

2.За персонализиране.

3.Събираме и обработваме информация при сделка между нас.

4.За запазване и достъп до информация.

5.Тази цел е спомагателна за изпълнение на други цели – чрез използването на различни технически механизми, 380 MARKET ще може да изпълни някоя от другите описани цели.

Целите, преследвани от 380 MARKET са осигуряване на по-добро търсене на потребителите на сайта ни.

380 MARKET разбира отговорностите си към потребителите и се стреми да ограничи събирането и обработката на лични данни за целите до възможния минимум.

 

Предоставяне на лични данни на трети страни

380 MARKET предоставя Вашите лични данни на трети страни:

1.При направена от Вас поръчка и организиране на доставката й чрез куриерски услуги.

2.Предоставяне на компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на 380 MARKET, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договор   

Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

1.Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни.

2.Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез заявление, отправено до нас.

3.Право на достъп до личните Ви данни.

4.Право на ограничаване обработването на личните Ви данни.

5.Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни.

6.Правото на преносимост на данните.

7.Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.).

8.Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

9.Право на жалба до Комисия за защита на личните данни. 

10.Кога 380 MARKET може да ползва данните Ви, за да се свърже с Вас? 

11.Да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да Ви отговорим на Ваш коментар или жалба.

Заключение

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 25.05.2018 г.

380 MARKET запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на сайта на 380 MARKET. 380 MARKET не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.

Ако не сме успели да отговорим на всички Ваши въпроси, не се колебайте да се свържете с нас .

 

Условия за ползване

Използване и достъп до този уеб сайт се осигурява от Агрозона ООД. Тези както и други условия могат да се променят във времето без предупреждение затова трябва да се проверяват редовно.

 Електронния магазин работи по правилата на действащите закони за търговски отношения между търговец и потребител и не нарушава правото на страните по никакъв начин.

 

Условия за плащане, доставка, рекламации.

Сайтът предоставя на клиентите потребители информация за предлаганите стоки, цената с включени данъци, включително и ДДС за 1брой/грамаж  в български лева, наличности и възможност за информация на телефон или Viber номер 0885 311 825 рамките на работното време: Понеделник - Неделя: 09:00-19:00 часа

Цената на стоката, обявена в сайта не съдържа разходите по доставката към потребителя.

Поръчката на стока през сайта е потвърждение на желанието на потребителя да се обвърже със силата на договор между него и Агрозона ООД. За да бъде приета поръчката за изпълнение потребителят трябва да попълни полетата във формата за регистрация, като данните трябва да са достоверни и пълни. В противен случай поръчката няма да бъде изпълнена и ще се счита за злонамерен опит от страна на потребителя, който не обвързва доставчика с действия по изпълнението на заявката.

Веднага след успешна регистрация на поръчка ще получите и-мейл с: Номер/Дата/Час на поръчка, общо брой артикули и обща стойност на поръчката, разбивка по артикули със съответните данни за брой/грамаж, цена и сума, както и заявения начин на плащане и куриер.

Всички доставки се извършват с куриери FoodToHome за София и Еконт за страната на заявен точен адрес или представителен офис, както и на място в магазин 380 MARKET. Ако желаете точно време за доставка моля уточнете при поръчката. Всички поръчки направени в работен ден до 19:00 часа се изпълняват в рамките на деня. Поръчки направени след 19:00 часа, почивни и празнични дни се изпълняват в първия работен ден. Всички разходи за доставки с куриер са за сметка на клиента и се заплащат в момента на получаване на доставката, едновременно с цената на стоките. За стандартни поръчки клиента заплаща следните такси за доставка:

1.За доставки в София - FoodToHome:

 • до 7.99 км - 4.90 лева
 • от 8.00 до 14.99 км - 7.35 лева
 • над 15.00 км - 9.80 лева

2. За доставки в страната - ЕКОНТ: съгласно официалнте тарифи на компанията достъпни на https://www.econt.com/services/shipment-price.

При поръчки над 100 лева за София и над 150 лева за страната - таксата за доставка е сметка на 380 МАРКЕТ.

В извънредни случаи или форсмажорни обстоятелства поръчките се изпращат не по-късно от пет дни след заявката.

Стойността на доставката съдържа застрахователна сума. При констатиране на увредена опаковка, механично счупване или друг подобен проблем възникнал при транспорта потребителя е длъжен да уведоми 380 MARKЕТ.

Заявените стоки могат да бъдат получени  както от лицето, направило поръчката или от друго лице на посочения адрес. Ако стоката не може да бъде доставена при първоначалното посещение, повторно посещение се извършва само след установен контакт с клиента. При повторно посещение, клиентът дължи допълнителна такса за доставката само ако поръчката не е била изпълнена по причини, зависещи от него. 

В случай че доставката не е изпълненеа поради грешен адрес, ненамерен адрес или отсъствие на клиента, а плащането е направено, то предствител на 380 МАРКЕТ ще се свърше с Вас за ново потвърждение на поръчката.

Тъй като направените поръчки се заявяват автоматично за изпълнение към куриерските фирми, то дадена поръчка може дабъде отказана или променена до 30 мин. след първоначалното и заявяване

380 МАРКЕТ приема рекламация от страна на клиенти за дефектна или сгрешена стока, Ако това е по-вина на служители на 380 МАРКЕТ – стоката ще бъде подменя за сметка на магазина без допълнителни такси за доставка.

Всеки клиент може да се възползва от правото си да върне стока в указания от закона 14-дневен срок, ако срока на годност на стоката не е изтекъл в този период. Сумата по тази поръчката ще му бъде възстановява в 14 дневен срок, след връщане в магазин на 380 МАРКЕТ във вида нанейното предоставяне.

Всички рекламации от клиенти могат да бъдат заявени на предоставените телефон или и-мейл, като същата ще бъде обработена от служител на 380 МАРКЕТ в срок до 24 часа.

Плащания с карта

380 МАРКЕТ предоставя на своите клиенти възможност да правят разпалщания на поръчки с карта. Картите, които могат да се приемат като платежно средство са Maestro, Борика, Visa, Mastеrcard.

ВАЖНО: Агрозона ООД не съхранява данни на карти на своите клиенти.

Всички данни на карти се въвеждат в платформата или платежната страница на обслужващата Банка ДСК ЕАД, част от OTP Group. Сигурността на плащанията са защитени от системите  Verified by VISA и MasterCard SecurCode.

В случй на рекламация на клиент или отмяна на поръчка, връщането на сумите ще се извършва само и единствено по картата, от която е било направено плащането.

Права 380 MARKET

380 MARKET си запазва следните права:

 • Отказ за изпълнение на поръчка, при която липсва съвпадение между заявената стока  и необходимата на потребителя.
 • 380 MARKET не дължи връщане на сума или приемане обратно на стока при грешка, допусната от потребителя при заявка в случай, че не се е консултирал предварително на предоставените контакти с 380 MARKET.
 • За да се избегнат нежелани последици и грешки при заявките 380 MARKET Ви предоставя  КОНТАКТИ, където можете да получите консултация за всяка налична стока.
 • За диагностика 380 MARKET има право да откаже да изпрати стоката.

Условия за упражняване право на отказ

Потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причина, в срок от 14 календарни дни. Правото на отказ от договора започва да тече считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ от сключения договор, трябва да уведомите 380 MARKET на дадените в сайта ни КОНТАКТИ.
Ако се откажете от настоящия договор, ние очакваме да върнете стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Решаване на спорове

Българското законодателство разрешава алтернативни начини за разрешаване на спорове, възникнали в резултат на взаимните ни отношения:

 • Взаимно съгласие - в случай, че възникне спор е възможно да го отнесете директно към нас на посочените в сайта КОНТАКТИ.
  В разумен срок, ние ще разгледаме жалбата Ви и ще върнем отговор на посочените от Вас начини за връзка не по-късно от 5 работни дни.
 • Жалба до Комисията за защита на потребителите, съгласно Закона за защита на потребителите, в сила от 10.06.2006 г.
 • Алтернативно решаване на спорове онлайн- Закон за защита на потребителите, в изпълнение на Регламент (ЕС) № 524/2013 г. , при засилената закрила правата на потребителите при сключени с търговец договори е предвидил процедура за разрешаване на спорове онлайн. Като потребител Вие можете да изберете този начин на решаване на спора между нас, ако са спазени следните изисквания:
  1.Не са започнали процедури по директни преговори между нас за решаване на спор или процедурите не са приключили резултатно
  2.Не са образувани съдебни производства, в хода на които е започнало доброволно уреждане на спора.
  не са започнали  процедури от 380 MARKET срещу Вас като потребител.
  3.За Ваше улеснение в страницата на сайта ни „Решаване на спорове” има публикуван линк за достъп до платформа на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове, както и списък на признатите органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България, одобрен от Министъра на икономиката .
 • По съдебен ред - компетентен е съответният български съд.

 

 УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ,

 Надяваме се, да сме Ви били полезни.

380 MARKET запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящите Общи условия. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Условията не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Общите условия. Те могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на сайта на 380 MARKET. 380 MARKET не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящите Общи условия.

+359885311825 +359876073907 Пон-Нед 09:00-19:00ч viber viber
АГРОЗОНА ООД - ЕИК 204474916
бул. Христо Ботев N18, София, България

Адрес 380 МАРКЕТ: София, бул. Витоша N99
Работно време: Всеки ден от 08:00 дo 20:00 часа.
Контакти: +359 885 311 825, online@380market.bg
Създаден © 2020 - 2021 380market.bg         Всички права запазени         Софтуерни решения от BETALIVE MANAGEMENT

Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм

Затвори

Полето за търсене е некоректно попълнено

Email-а трябва да е съществуващ.
То трябва да съдържа поне два символа, като допустими символи са големи и малки латински и кирилишки букви, цифри и символите . , _ - / ( ) и интервал.